Archiwa kategorii: Wieluń – nasze miasto

Niedzielsko – Cukrownia Wieluń

Przy okazji penetrowania zrujnowanej cukrowni w Niedzielsku (wielka szkoda – piękne budynki):

http://www.um.wielun.pl/index.php/zabytki/niedzielsko

Niedzielsko – Cukrownia Wieluń
W 1910 r. powstało Towarzystwo Akcyjne Cukrowni „Wieluń” (większość udziałów należała do braci Przeworskich), które wykupiło część majątku Niedzielsko i wybudowało na tym terenie w l. 1911-12 zakład. Surowiec pochodził w okolicznych upraw. W latach I wojny światowej do cukrowni doprowadzono tory kolejki wąskotorowej, w 1929 r. wybudowano bocznicę kolejową do nowopowstałej stacji Wieluń-Dąbrowa. Dla pracowników cukrowni wybudowano w okresie międzywojennym i czasach Polski Ludowej mieszkania. W l. 1939 i 70-tych zmodernizowano park maszynowy zakładu. Po II wojnie światowej cukrownię „Wieluń” znacjonalizowano.
W ewidencji konserwatorskiej gminy znajdują się murowane zabudowania należące do cukrowni Wieluń, przy ulicy Długosza:
- fabryka – 1912 r., dobud. 1974 r.
- biura – 1914 r.
- dom dla pracowników – 1914 r.
- dom dyrektora – 1912 r.

Zabudowa: W ewidencji konserwatorskiej gminy znajduje się dom przy ulicy Fabrycznej 49a

Więcej – ciekawa historia Cukrowni:

http://cukrownia.wielun.fm.interiowo.pl/01/roz02.html

Natknąłem się na dwie zadziwiające informacje:

1 – nie byle kto:
Jan Długosz z Niedzielska pod Wieluniem herbu Wieniawa (zm. 1444) – rycerz, starosta nowokorczyński i brzeźnicki.
Ojciec 12 synów z dwiema żonami, w tym 3 synów o imieniu Jan (między innymi Jana Długosza, kronikarza). Uczestnik bitwy pod Grunwaldem, walczył w chorągwi ziemi wieluńskiej, za co otrzymał starostwo brzeźnickie. Pochowany w Wieluniu, w krypcie nieistniejącego już kościoła św. Michała.
2 – zapomniany autor elementarza patriotycznego:
Rocznica III – 1913 – 2013 – 100-lecie śmierci Władysława Bełzy.
Władysław Bełza, syn Józefa Bełzy z Masłowic koło Wielunia i Teofili Ostrowskiej urodzonej w Dąbrowie koło Wielunia, urodził się w Warszawie w 1847 r., a zmarł we Lwowie w 1913 r. Władysław Bełza nazywany jest poetą małych Polaków. Pisał on opowiadania, gawędy i wiersze dla dzieci, najczęściej o tematyce patriotycznej. Z jego wielkiego dorobku znany jest właściwie tylko jeden wiersz, napisany w 1900 roku „Katechizm polskiego dziecka – Kto ty jesteś – Polak mały…”. Za to od kilku pokoleń zna go na pamięć prawie każdy „Polak mały”. Sam autor został jednak niemal zapomniany.

http://www.wbi.d2.pl/niedzielsko/06/index.html

Pozdrawiam
Tadeusz